fbpx

Úspěšná kolaudace domu je zelenou pro vaše nastěhování. Které stavby ji potřebují a které ne, jaké dokumenty a podmínky musí být splněny, kdo se jí musí zúčastnit? Odpovíme vám na všechno.

O kolaudaci domu třeba přemýšlet, když je dům na krok od dokončení a chybí mu drobné práce a úpravy, které nemají vliv na jeho funkčnost.

Čeká vás kolaudace domu?

Kolaudační řízení vede příslušný stavební úřad, který vydal stavební povolení. Hodnotí zajištění ochrany veřejných zájmů a práv všech účastníků řízení, splnění potřebných kritérií ochrany zdraví uživatelů stavby a ochrany životního prostředí. Zároveň úřad kontroluje provedení stavby podle projektu a dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Dále kvalitu materiálu, stavebních prací, úroveň protipožární ochrany domu a seznam potřebných revizních opatření k bezpečnému užívání stavby.

Kdy může kolaudace proběhnout

Kolaudace je nutný proces pro užívání každé stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení a je určena k bydlení nebo rekreaci. Kolaudační rozhodnutí musí mít i stavba s provozním nebo výrobním účelům.

Kdy není kolaudace potřebná

Kolaudaci nemusíte absolvovat v případě drobných staveb, drobných stavebních úprav a udržovacích prací ve stavbě (i těch, na kterou bylo vydáno stavební povolení). Mezi drobné stavby se může řadit i garáž. No v případě, že do kategorie drobných staveb nepatří, je kolaudace nutná.

Co musíte mít hotové před kolaudací?

Ke kolaudaci a vypsání žádosti můžete přistoupit tehdy, pokud má vaše stavba dokončenou: střechu s odvodněním a hromosvodem, všechna okna a dveře, komíny, schodiště a balkony se zábradlími, povrchové úpravy stěn, podlahy a stropy, instalace a všechny přípojky inženýrských sítí (kanalizace, plyn, voda) s měřícími místy, sanitu – v koupelně je osazeno umyvadlo, sprcha nebo vana, WC, ….

kontrolní prohlídka

 Po doložení kompletní žádosti stavební úřad oznámí zahájení kolaudačního řízení nejméně 10 dní před ústním jednáním – kontrolní prohlídkou všem účastníkům řízení, obci a dalším dotčeným orgánům. Hlavním cílem ústního zjišťování je ověření realizace projektové dokumentace a skutečnost zda stavba nemá žádné závady ohrožující životní prostředí a jejích uživatelů. Kolaudačního komise také zkoumá dodržení podmínek, které určuje územní plán, územní rozhodnutí a stavební povolení. Během ústního řízení mohou účastníci pronést případné připomínky. V případě, že jste k žádosti neodevzdali všechny podklady, na kontrolní prohlídce jejich musíte doložit.