fbpx

I když je řízené větrání s rekuperací známe již více než 20 let (do povědomí se dostalo zejména ve spojení s pasivními domy, které asi před dvěma desetiletími přinesli do stavebnictví hotovou revoluci), u mnohých nadšenců stále velkou důvěru nevzbuzuje. Stavět se k této technologii odmítavě je však stejný nesmysl jako odmítat myčku. Jistě, dá se to dělat i po starém, ručně, za ten komfort a úsporu však taková investice určitě stojí.

Větrat jednoduše třeba

Kvalitu vzduchu v místnosti zhoršujeme už jen svou přítomností – vydechujeme CO2 a vodní páru, vaříme, sprchujeme se, sušíme prádlo (denně člověk takto vyprodukuje až 15 l vlhkosti). Zvýšený obsah CO2 může zapříčinit naši malátnost, horší koncentraci, bolest hlavy, důsledkem zvýšené vlhkosti jsou zas orosená okna, dokonce plísně na stěnách. Lék je samozřejmě známý – důkladné a pravidelné větrání. Jelikož z dnešních dobře utěsněných domů neunikne spárami nejen teplo, ale ani vydýchaný vzduch, odborníci doporučují pořádně vyvětrat alespoň třikrát až čtyřikrát denně. Nejlepší nárazově, otevřením oken dokořán asi na 5 minut, aby se co nejrychleji vyměnil vzduch v místnosti. Jenže … Víte, kdy máte okno otevřít? Jak dlouho ho nechat otevřené? Budete při něm stát, dokud se nevyvětrá? Když je venku příjemná teplota, obvykle není s větráním žádný problém. V zimě se nám však samozřejmě nežádá otevírat okna dokořán, navíc při tom přicházíme o cenné teplo. A to nedělá dobře nejen naší peněžence.

Řízené větrání s rekuperací se automaticky stará o hygienickou výměnu vzduchu v domě bez zbytečných tepelných ztrát, které vznikají při klasickém větrání.

Řešení hodné 21. století

Všechny problémy s kvalitou vzduchu se dají velmi elegantně odstranit pomocí řízeného větrání s rekuperací. Zajistí totiž kontinuální výměnu vzduchu bez tepelných ztrát. Máte tak jistotu, že bude vždy správně vyvětráno. Kromě dostatku čerstvého vzduchu lze zároveň zajistit i jeho pročištění, omezí se také průvan – jelikož řízené větrání probíhá kontinuálně, proudění vzduchu je mnohem nižší než při nárazovém větrání okny. Prachový, případně i pylový filtr, kterými přiváděný čerstvý vzduch prochází, se zas postarají o méně prachu a alergenů v domě. Asi největší „vychytávkou“, s níž bývá řízené větrání obvykle spojené, je již zmíněná rekuperace, tedy zpětné získávání tepla. Dnešní rekuperační jednotky mají účinnost od 80 % do 90 %, což znamená, že ze vzduchu, který se z domu odvádí, se uvedené procento tepla odevzdá čerstvému ​​vzduchu, který do domu přichází.

Čemu věnovat pozornost při výběru?

Řízené větrání je třeba vybírat podle objemu vzduchu, který potřebujeme vyměnit. Ideální je zvolit pro standardní dům jednotku s výkonem do 300 m3 / h. Dalším aspektem při výběru by měla být hlučnost jednotky. Pokud máte dům bez technické místnosti, hledejte jednotky s hlučností pod 40 dB. Na trhu jsou řešení, že jednotku dokážete umístit na chodbu, stane se například součástí vestavěné skříně a rozvody vzduchu součástí podhledu. Případně zvolte možnost přípravy na pozdější dobudování řízeného větrání. I takto se víte připravit na dodatečné vložení rekuperace do vašeho domu.

Musíme? Ne. Je to rozumné

Odmítat řízené větrání s rekuperací je podobné jako bránit se zateplení nebo oknům s lepšími parametry. Je to totiž stejně jeden ze způsobů, jak snížit tepelné ztráty domu, a tím i náklady na vytápění. Navíc nás zanedlouho čeká plánované zpřísnění požadavků na energetickou náročnost nově postavených domů – od 1. 1. 2021 budou muset mít všechny novostavby téměř nulovou potřebu energie (energetická třída A0). V praxi to znamená dosažení nižší potřeby tepla na vytápění. Podle normy o tepelné ochraně budov (ČSN 73 0540-2: 2016) je pro navrhování domů stanovena závazná hodnota, tzv. energetická náročnost budovy, která je při téměř nulových domech 20,4 kWh / m2 a rok (dnes je to 40,7 kWh / m2 a rok). Tato hodnota je v podstatě rozdílem tepelných ztrát (obvodovými konstrukcemi, tepelnými mosty a větráním) a tepelných zisků (vnitřními a zasklenými plochami). Může se přitom stát, že dům nesplní limit na potřebu tepla, i když budou mít všechny konstrukce předepsané parametry. Příčinou může být například nevhodná orientace nebo tvar stavby. Jelikož výpočetní model počítá na klasické větrání okny tepelnou ztrátu 40 %, řešením je řízené větrání s rekuperací tepla, které tuto ztrátu sníží jen na asi 10%. Cesta k účinnějšímu a zdravějšímu fungování domu je to však v každém případě.