fbpx

Inteligentní dům sjednocuje technologie v domě od osvětlení přes regulaci vytápění, zabezpečovací systém až po multimédia. Cílem je efektivně využívat energie a zároveň uspořit.
Co je inteligentní dům

 Definice inteligentního domu ve Wikipedii vypadá takto: „Inteligentní dům je takový dům, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí na komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídících systémů, služeb a managementu. Je ekonomicky a energeticky efektivní. Reaguje na potřeby svých obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečnost a snížit náklady na provoz. „Pro odborníka je to přesná a jasná definice, ale z pohledu běžného uživatele trochu mlhavá. Uživatel vnímá inteligentní dům jako dům, který mu za určité zřizovací náklady přinese komfort, bezpečnost a úspory.

Jeden systém

V inteligentním domě v ideálním případě existuje jen jeden řídící systém, který řídí zdroje tepla a topná tělesa, klimatizační nebo rekuperační jednotky, rolety a žaluzie či osvětlovací prvky. Řízení probíhá automaticky pomocí předem nastavených režimů a časových programů na základě vstupů ze senzorů a detektorů (například řízení rekuperace na základě obsahu CO2 ve vzduchu) nebo manuální aktivací příslušné funkce.

 Jak se chová inteligentně dům v případě výpadku energie?

Při výpadku energie se inteligentní dům zachová stejně jako jakýkoli jiný dům – nebude se dát rozsvítit světlo a nebude fungovat nic, co je na elektřinu. Výhodou však je, že takový dům vám může poslat SMS nebo e-mail, že nastal výpadek. Některé součásti systému, například řídící jednotka nebo GSM komunikátor, mají zálohované napájení. Během výpadku tak bude fungovat i zabezpečovací zařízení, protože je zálohované vždy.

Bezpečnost především

Zabezpečení už neznamená jen klasickou elektronickou zabezpečovací nebo požární signalizaci, která v momentě narušení objektu nebo při požáru spustí sirénu a případně pošle SMS s upozorněním nebo událost nahlásí na pult centrální ochrany. Zabezpečení je komplexnější. Například v rámci ochrany proti vloupání přidává funkce, jako je aktivní simulace přítomnosti majitelů nebo zvyšuje úroveň pasivní bezpečnosti automatickým stahováním rolet na noc. Dalším stupněm je ochrana proti haváriím, jako jsou úniky plynu nebo vody. Detektory plynu umístěné v blízkosti plynových spotřebičů včas zjistí únik a mohou zastavit hlavní přívod plynu. Stejně i detektory zaplavení v technické místnosti, koupelnách a kuchyni včas odhalí havárii a uzavřou hlavní přívod vody dříve, než dojde k rozsáhlejším škodám.