fbpx

Sběr dešťové vody je stále aktuálnější tématem. Využít se dá nejen na zalévání zahrady, ale i na splachování, praní nebo umývaní. Přiměřená denní spotřeba pitné vody na Čecha přesahuje 120 litrů. Na přibližně polovinu z toho bychom vůbec nemuseli používat pitnou vodu. Například na zavlažování se hodí mnohem lépe dešťová, protože je chudá na soli a neobsahuje chlor.

Zachycenou srážkovou vodu by se vyplatilo využívat i na praní. A to zejména tam, kde je voda z vodovodu příliš tvrdá nebo obsahuje vyšší podíl železa či manganu. Dešťová voda je měkká a podstatně lépe rozpouští prací prášky, čímž sníží jejich spotřebu, nemá tendenci se usazovat a tvořit vodní kámen. Tím odpadá potřeba používat drahá změkčovadla. Úspora se tak neprojeví jen ve spotřebě vody, ale i pracích prostředků a opotřebení pračky.

Jak ji zadržovat

Na zalévání, ale i na mytí auta, čištění zpevněných ploch v okolí domu stačí jednoduchý systém. Na jeho vybudování je potřebná akumulační nádrž, v níž se shromažďuje voda z okapového systému a vodní čerpadlo. Do nádrže by se neměly sjíždět listy a jiné větší nečistoty, proto je vhodné vložit do žlabů filtrační mřížky, které je zachytí. Velikost zásobníku se navrhuje dle požadavků na vodu a velikosti zahrady. Na jeden ár je potřeba jeden m3 vody, která vydrží na tři týdny. Pomocí čerpadla a potrubí lze dešťovou vodu rozvést na několik odběrných míst. Oceníte, zejména v případě poruchy dodávky pitné vody, pokud budete mít také jednu toaletu v suterénu, případně prádelnu napojenou na tento systém. Pokud bude dešťová voda využívána i na praní, vyžaduje kvalitnější filtraci od listů.

Pozor na střešní krytinu

Dešťová voda není přirozeně zcela čistá. Tím, že přichází do kontaktu se střešní krytinou nebo odpadními trubkami, je znečištěná choroboplodnými zárodky. Podle dosavadních zkušeností je ale toto zatížení vody takové nepatrné, že při odpovědném zacházení s dešťovou vodou nemůže dojít k ohrožení zdraví. Ale při některých druhu střešních krytin, například eternit nebo lepenka, se mohou do vody uvolňovat nežádoucí látky, proto dejte přednost jiným materiálem.

Odděleně

Dešťová voda dokáže nahradit až 60% spotřeby vody v domácnosti během celého roku. Předpokladem je vybudování dvou oddělených vodovodních systémů v domě. Jeden na vedení pitné vody a druhý na užitkovou – dešťovou vodu, přičemž můžete oba systémy propojit. Dělený systém na rozvod vody je třeba plánovat již při projektování domu a budovat při výstavbě. Dodatečná realizace by byla nákladná. Optimální velikost zásobníku se navrhne na základě velikosti střechy, potřeby obyvatel a zahrady. Dlouholetá praxe ukázala, že plocha střechy 25 m2 dokáže naplnit 1 m3 zásobníku, což vystačí na tři týdny. Toto množství spotřebuje za tento čas jedna osoba nebo 1 ár zahrady. Voda, na rozdíl od využití v zahradě, musí mít jinou čistotu, což zajistí filtry před vstupem do zásobníku. V něm je voda bez pohybu, takže pevné částice pomalu klesnou na dno. Tma a nízká teplota v nádobě, okolo 9 ° C, vytvářejí podmínky pro minimální biologickou aktivitu. Téměř čistou vodu dopravuje ke všem spotřebičům čerpací jednotka s řídící elektronikou. Tím, že jsou navzájem systém užitkové a pitné vody propojené, i v době, kdy je z jakýchkoliv důvodů pitná voda nedostupná, máte možnost spláchnout toaletu. Ale i naopak. Při nedostatku dešťové vody automatický systém přesměruje do rozvodů užitkové vody pitnou. Přebytečná dešťová voda se přepadem odvádí do kanalizace nebo do vsakovacího místa. Nádrž by měla alespoň každé tři měsíce přeplnit, aby se vyplavily nečistoty, a tak se pročistí, jinak by začala špína ve vodě zapáchat.

DOTACE NA NÁDRŽE

Dotace na „Dešťovka “ jsou každoročně rozdělovány pro domácnosti v České republice, kdy žadateli přeplatí stát polovinu fixních nákladů na vybudování nádrže na dešťovou vodu (na zalévání nebo využívání dešťové vody jako užitkovou v domácnosti) avšak maximálně do hodnoty 30 000 CZK. Pokud si domácnosti rozhodnou postavit například vlastní čističku odpadních vod tam stát dotuje až do částky 60 000 CZK.