fbpx

Stavíte dům nebo jste se rozhodli koupit starší nemovitost? Dříve či později přijde na řadu otázka která se bude týkat výběru koupě kotle. Jelikož jde o investici, kterou většina lidí řeší jen několikrát za život, vyplatí se, koupi kotle důkladně si promyslet.

Odpověď na otázku „Jak vybrat kotel do rodinného domu“ není vůbec složitá. Stačí si urovnat dostupné možnosti s ohledem na očekávaný uživatelský komfort a máte výběr vhodné technologie vytápění.

Vytápění plynem

Pokud je dům připojen na plynovou přípojku, je vytápění plynem nejlepší volbou z hlediska poměru ceny a uživatelského komfortu. Cena plynu dlouhodobě klesá, a i když jsou náklady na vytápění stále vyšší než u dřeva, nebo uhlí, plynové kotle nabízejí výrazně vyšší uživatelský komfort. Majitelem plynových kotlů tak odpadá nutnost pravidelného přikládání paliva i starost s dopravou a skladováním paliva. Využití kondenzační technologie a nízkoenergetických komponentů plynových kotlů v posledních letech natolik zvýšily účinnost vytápění plynem, že se investice do kondenzačního kotle u průměrného domu vrátí v podobě úspory v průběhu čtyř let.

Velký vliv na vytápění plynem má i volba dodavatele. Liberalizace trhu vedla k větší konkurenci a rozdíly v cenách jsou až řádově v desítkách procentech. Plyn můžeme považovat za nejekologičtější palivo, protože jeho spalováním nevznikají žádné emise pevných částic.

Vytápění elektřinou

K nejdražší variantě vytápění patří právě vytápění elektřinou, a to i přesto, že získáte několikahodinovou nízkou tarifu pro využití v celé domácnosti. Výhodou je však komfort, který vytápění poskytuje. Nemusíte se starat o palivo, také odpadá nutnost budování plynových rozvodů i revize spalinových cest a spotřebičů.

Jelikož se v elektrokotlů nic nespaluje a má jednoduchou konstrukci jedná se o účinné a bezúdržbové zařízení. Doporučuje se jako doplňující zdroj tepla nebo pro nízkoenergetické domy, kde je nízká spotřeba paliva.

Výběr vhodného kotle ovlivňují i ​​tepelné ztráty domu

Zatímco ještě v 90. letech tepelnou náročnost budov nikdo příliš neřešil, naopak dnešním trendem jsou jednoznačně nízkoenergetické a pasivní domy. S klesající spotřebou tepelné energie se mění i ekonomická návratnost jednotlivých typů kotlů. Obecně platí, že nízká spotřeba tepla v domácnosti prodlužuje návratnost počáteční investice. Ve velkém nebo špatně izolovaném domě se drahý a účinný kotel rychleji splatí díky nízkým provozním nákladům. Nízkoenergetické domy si často vystačí jen s levným kotlem na elektřinu.

Pokud rekonstruujete starší dům, měli byste vyměnit i kotel. Při zateplení, výměně oken nebo nové izolaci střechy se výrazně změní i tepelné ztráty v objektu. Pokud výkon stávajícího kotle není možno snížit, vyplatí se investovat do nového zařízení.

Kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva používá v ČR více než 500 tis. domácností. Tuhá paliva se používají k vytápění objektů nebo k přípravě teplé vody. Nejčastějšími palivy jsou fosilní paliva, tzv. neobnovitelné. Sem patří různé druhy uhlí. Z obnovitelných zdrojů se nejčastěji používá kusové dřevo nebo dřevo ve formě briket a pelet.

Česká republika se dlouhodobě stýká se znečištěným ovzduším, přičemž se na něm velkou měrou podílí sektor domácností. Látky, které jsou zodpovědné za poruchu dýchacího ústrojí jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Podle odhadů je jich v ČR přes 350 tisíc.

Proto Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu od roku 2015 na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízko emisní zdroje. Cílem tohoto dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů v celé České republice. Předmětem podpory jsou: moderní kotle na pevná paliva, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel a instalace solárně-termických soustav pro přitápění teplé vody. Výše dotace je od 70 do 85 %, maximálně uznatelné náklady jsou do 150 tis. Kč.