fbpx

Kupujete nemovitost na hypotéku? S největší pravděpodobností se vyhnete střetnutí s pojmem pojištění nemovitosti. Nevnímejte ho negativně jen proto, že ho od vás bude žádat banka. Pojištění nemovitosti totiž dokáže pomoci i vám. Pojďme ale pěkně po pořádku.

Proč banka vyžaduje pojištění nemovitosti?

Úvěry na bydlení bývají založené nemovitostí. Pokud by tedy nemovitost zasáhla katastrofa, jako povodeň či požár, banka tak velmi snadno přijde o způsob, jak vymoci půjčené peníze zpět. Jednoduše řečeno – banka chce být krytá. Nestačí však danou pojistku pouze uzavřít, ale je také nutné vinkulovat ji ve prospěch banky. Tento krok je prospěšný zejména pro banky. V případě, že by se klient rozhodl pojištění nemovitosti vypovídat, banka se o tom dozví. Aby vám (a zároveň i sobě) banky ušetřily práci i čas, mnohdy automaticky nabízejí pojistky od pojišťoven, se kterými spolupracují. To, zda navrhované pojištění přijmete je jen na vás. Banka vás do tohoto kroku nemůže nutit.

Na kolik nemovitost pojistit?

 Otázka peněz je při řešení pojištění nejdůležitější. Banka vám na nemovitost poskytla úvěr pouze do výše 60% hodnoty nemovitosti a vy ve snaze ušetřit, plánujete danou nemovitost pojistit také jen na 60% kupní ceny? Pozor, abyste se nepřepočítali. Pokud by došlo k úplné škodě, pojišťovna by bance vyplatila potřebnou hodnotu, při částečných škodách by to však bylo jen 60%. Opatrnost je na místě i při případném podpojištění nebo naopak, zajišťovací nemovitosti. Pokud nemovitost podpojistíte, může nastat situace, při které by plnění nenahradilo kompletní částku nemovitosti. Ani přepojištění vám nepřinese žádný užitek. Banka totiž ze zákona nemůže zaplatit za nemovitost více, než je její opravdová hodnota v čase škody.

Co všechno pojistka kryje?

 Kromě ceny je nepochybně důležitým faktorem i rozsah krytí, včetně výluk. K běžným výlukám patří například úmyslné poškození. Banky často pracují i ​​s pojištěním proti katastrofám a následným škodám. Buďte tedy opatrní, pokud dostanete do rukou smlouvu. Zkontrolujte, zda se v ní nacházejí ty nejběžnější pohromy, jako tíha sněhu či vytopení.
Výluky, které mají své oprávnění

Postavit si nemovitost tam, kde jsou časté záplavy, chce dávku odvahy. Musíte počítat s neustále číhající hrozbou, ale i stým, že pojišťovna si tuto katastrofu může uvést do výluk. Důvod je jednoduchý. Pojištění nemovitosti má sloužit při náhodné škodě, čímž opakované záplavy nejsou.

Opatrnost při svépomocné stavbě

Při vyřizování náležitostí souvisejících se svépomocí stavbou buďte důslední. Pojistná smlouva musí být totožná s výměrou nemovitosti. Musíte mít také certifikované potvrzení na rizikové části nemovitosti, jako například hromosvod.

Něco navíc

Pojišťovny zvyknou často k pojistce na nemovitost přibalit i pojištění domácnosti. Při tomto produktu si dobře rozmyslete, co a do jaké částky chcete chránit. Při podpojištění vám pojišťovna poskytne plnění v alikvotní hodnotě. Zajišťovací získáte jen reálnou hodnotu věci.

Pojištění odpovědnosti

Pro ty, kteří myslí na vše je určeno pojištění odpovědnosti. Kryje situace jako například vytopení sousedů v bytovce. Takové pojištění tedy uhradí škody třetím stranám. Při bytových domech je neméně podstatná i pojistka na škody ve společných prostorách. Při této pojistce, jakož i při všech ostatních se vždy obraťte na zkušeného prostředníka, který vám navrhne to správné řešení pro vás. Všichni doufáme a věříme, že se nám během života nic špatného nestane. Ne nadarmo se však říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proto se vyplatí být připraven.