fbpx

Střešní krytina chrání nejen části střešního pláště, ale i samotný interiér před povětrnostními podmínkami. Současný trh nabízí mnoho možností, čím pokrýt střechu. Můžete si vybrat z materiálů jako plech, keramika, plast, břidlice, vláknocement či asfalt. Pohybují se v rozdílných cenových relacích. Při rozpočtu určeném na střechu však nezapomínejte ani na náklady na dopravu a práci, protože levnější krytina od vzdálenějšího dodavatele může stát v konečném důsledku více než dražší od místního. Výše ceny závisí nejen na materiálu, ale také od povrchové úpravy nebo barvy krytiny. Nesuďte však střešní systém vždy jen podle ceny, protože dražší krytina neznamená automaticky i tu kvalitnější.

Správný sklon

Každá střešní krytina má určený svůj bezpečný sklon. Je vyjádřen úhlem, ve kterém by měla být položena. Při výběru krytiny proto určitě zohledněte i doporučení odborníků a výrobce. Například tašky se doporučuje klást na střechu se sklonem 20 až 45 stupňů, aby mohla dešťová voda bez problémů stékat do okapového systému. Sklon střechy (v závislosti na výběru střešní krytiny) může ovlivnit i výběr dodatečných střešních komponentů (například pojistná hydroizolace) k zajištění ochrany střechy před vodou. Střešní krytiny z plechu či asfaltu umožňují pokrýt i střechy s atypičtějším sklonem, přibližně od 12 do 60 stupňů.

Údržba

Při výběru krytiny vás určitě bude zajímat i údržba, která rovněž není pro jednotlivé typy stejná. Zbavit se tvorby mechů, zda lišejníků není úplně možné, protože jde o přirozený biologický proces, který však lze oddálit nanesením ochranných vrstev nebo vhodnou povrchovou úpravou. V takovém případě zůstanou v dobrém vizuálním stavu celé roky.

Střecha a úspora

Starší obytné domy představují velký problém z hlediska tepelných, izolačních, technických a energetických požadavků. Samotná střecha nemá na tepelné ztráty z celkového hodnocení budovy velký vliv, zejména při vícepodlažních budovách. Až na jednu výjimku – tou je nejvyšší podlaží umístěno přímo pod ní. V tomto případě tvoří střecha více než 50 procent teplosměnné plochy bytu a v energetické úspornosti hraje velkou roli. Rozdíl je samozřejmě i v tom, zda jde o střechu šikmou, plochou nebo strmou s obytným podkrovím. Velmi důležité je také vhodné složení střešního pláště z hlediska vlhkostního režimu a hydroizolačního systému. Pokud se tento faktor zanedbá, střecha má trvalý defekt, který se obvykle nedá odstranit jinak, jen výměnou celé konstrukce nebo její rozsáhlou rekonstrukcí.

Odolnost střechy

Navržené vrstvy střechy by měly odolávat korozi a vzájemnému korozivnímu působení, agresivním vlivům a výparům, působení plísní, mikroorganismů a hlodavců. Při realizaci střešního pláště rozhoduje uspořádání vrstev a druh materiálu. Návrh střešního pláště musí respektovat sklon střechy. Každý typ střechy má své zásady konstrukce a svou materiálovou bázi, není proto jedno, zda jde o plochou, šikmou nebo strmou střechu. Společným znakem pro navrhování všech střešních plášťů jsou podmínky montáže. Úspěšnou montáž pláště však mohou výrazně ovlivnit i klimatické podmínky.

Hmotnost střechy

Znát hmotnost střešní krytiny je důležité hlavně vzhledem ke krov, který je nosnou konstrukcí střechy. Krov navrhuje projektant na základě půdorysu zastřešování plochy, architektonického designu, a samozřejmě i předpokládaného zatížení střechy. V případě, že majitel stavby plánuje podstřeší účelově využívat, projektant umí navrhnout krov tak, aby vzniklé prostory měli požadovanou konstrukční výšku a byly jen minimálně omezovány konstrukčními prvky krovu. V případě, že nemovitost bude zastřešovat střecha s nízkým sklonem (přibližně do 30 °), najde si své uplatnění odlehčená konstrukce vazníkové krovu, která však neumožňuje využití půdního prostoru. Požadavek na využití krovu je však třeba nadefinovat ještě před přípravou projektu. Pokud ho už máte vypracovaný na určitý druh krytiny, není dobré nahrazovat ji jinou, protože každá disponuje jinou hodnotou hmotnosti. Střešní krytiny jsou rozděleny podle hmotnosti na lehké a těžké. Váha lehkých se pohybuje od 5 do 22 kilogramů na čtvereční metr a patří sem asfaltové šindele, plechové krytiny, plastová a vláknocementová krytina. Ve srovnání s těžkými krytinami mají o něco kratší životnost. Ukládají se na bednění vybavené hydroizolační fólií. Těžké krytiny, ke kterým se řadí keramické, betonové tašky a přírodní břidlice, mají vyšší nejen hmotnost, která je přibližně 45 až 70 kilogramů na čtvereční metr, ale i cenu.