Žumpa jako řešení objektů bez kanalizace

Žumpa jako řešení objektů bez kanalizace

Slovo žumpa se často používá jako hanlivý výraz, přitom v mnoha případech může být právě žumpa tím nejlepším řešením jak ven z pořádné kaše. V jakých případech je dobré řešit osazení žumpy k nemovitosti?

Ačkoliv kanalizace už nepatří k divům světa ani v Česku, stále se i v naší zemi nachází dost oblastí, kde není zavedena. Hovoříme samozřejmě o obydlených místech s nemovitostmi, majitelé, kterých řeší mimo jiné problém „kam s odpadní vodou, když nemáme přístup k veřejné kanalizaci?“

Celkem jednoduchá administrativa

V takových případech se už mnohým osvědčila návštěva prodejce  a instalace žumpy. Hovoříme zejména o majitelích rekreačních zařízení, chat či víkendových domků, které jsou obydlené sporadicky (a pokud trvale, tak malým počtem osob). Její osazení stačí nahlásit danému obecnímu a stavebnímu úřadu jako drobnou stavbu a máte vystaráno.

Co je o žumpách dobré vědět

Žumpa slouží na zadržování splaškových vod. Na rozdíl od septiků v žumpách nedochází k pročišťování a je tedy zakázáno odpadní vodu ze žumpy volně vypouštět. Naopak, měla by se vyvážet fekálním vozem na příslušná místa, čističky odpadních vod. Dalším pravidlem, které by se v souvislosti s umístěním žump mělo dodržovat, je přiměřené osazení – ne příliš blízko domu a zároveň tak, aby k žumpě měl dobrý přístup fekální vůz.

Jak zjistit potřebný objem

Co se materiálu týče, máte nejčastěji na výběr ze dvou možností: je to buď plastová nebo betonová žumpa. Tak či onak, mělo by jít zejména o certifikované a vodotěsné zařízení, schopné pojmout dostatečné množství splaškových vod. Potřebný objem žumpy není náročné vypočítat; stačí si uvědomit, že denní spotřeba vody v domácnosti je 70-140 litrů na osobu a den. Tuto hodnotu si už snadno vynásobíte počtem lidí a dní, během nichž by měla žumpa využívat. Na základě údaje o pravděpodobném čase, za který se žumpa naplní, si dokážete vytvořit lepší obraz o frekvenci její vyvážení.