Alternativní střešní krytiny – 2. část

Alternativní střešní krytiny – 2. část

Dvoudílný seriál o alternativních střešních krytinách pokračuje druhou částí. Dnes se podíváme na plusy a mínusy asfaltových a plechových krytin, které se u vybraných typů domů stihli docela dobře osvědčit.   

I asfaltové, i plechové krytiny jsou známé svou nižší cenou, a to navzdory značné kvalitě, kterou oba nabízejí. Mezi stavebníky jsou však stále málo známé a určitě ještě potrvá, než se dostanou více do povědomí. No to pouze v případě, že bude akceptovaných i pár nevýhod spojených s jejich využitím.

Asfaltový šindel – jednoduché řešení za dobrou cenu

Speciální asfaltové šindele, které jsou po designové stránce úplně jinde než ostatní druhy krytin, k nám přišly ze zámoří. Jejich struktura je tvořena vnitřní skleněnou rohoží, kterou z obou stran obalují povrchové vrstvy z oxidovaného asfaltu. Na zvýšení jejich odolnosti vůči různým mechanickým poškozením se ještě využívá ochrana ve formě povrchového keramizovaného granulátu.

Plusy a mínusy:

+ Díky vynikající tvarovatelnosti se přizpůsobí všem druhům střech

+ Bez problémů dokáže odolávat vysokým mrazem i letním vedrům

+ Asfaltový šindel patří k nejlevnějším krytinám (nejen) na zdejším trhu

– montáž šindele probíhá náročnějším pokládáním na plné bednění

– bednění střechy musí být pokryty podkladovými pásy z asfaltu

– trvanlivost krytiny je jedna z nejkratších, zhruba od 15 do 50 let

Plechová krytina – široká variabilita pro každý dům

Plechové krytiny, známé také jako ocelové, jsou na trhu dostupné ve více provedeních. Ty se mohou vyrábět z pozinkovaných plechů, z titanzinku, z medu nebo z několika dalších kvalitních materiálů vhodných na zhotovení odolných střešních povrchů. Díky takové široké nabídce variant můžeme s plechovou krytinou počítat při různých typech staveb od starých až po ty moderní.

Plusy a mínusy: 

+ Plechové krytiny jsou vhodné pro střechy s nejnižším sklonem

+ Po hliníkových a asfaltových površích patří k nejlehčím

+ Každou z plechových krytin je možné položit za pár hodin

– u některých druhů oceli hrozí případný vznik koroze

– agresivněji ochranné prostředky mohou krytinu poškodit

– ne vždy se dá vyhnout klempířských zpracování střechy

 v případě těchto 2 druhů krytin je třeba zohlednit řadu faktorů, od nichž bude záviset, zda se na danou stavbu hodí a dokáží splnit kvalitativní i designové požadavky. Teprve potom je dobré upřednostnit některou z alternativ, které se dají využít při snaze o šetrnější realizaci střechy.

Revize střechy před zimou

Revize střechy před zimou

Tak jako na rodinném domě, i na chalupě je důležité nezapomínat na revizi okapů a žlabů. Odborníci doporučují provést jejich kontrolu alespoň dvakrát ročně, před a po zimě. Do celkové revize střechy a okapů je dobré zahrnout i kontrolu sněhových zábran, pokud jsou na střeše nainstalovány.

Okapy jsou nejvíce zanášeny padajícím listím na podzim. Po zimě v nich zase zůstává mnoho nečistot, které ze střechy spláchl tající sníh. Aby okapy plnily svou funkci, je třeba všechny nečistoty odstranit. Jinak se může snadno stát, že okap se nečistotami ucpe a voda si ze střechy začne hledat jinou cestu. Snad každému je jasné, že nekontrolovaný tok vody po fasádě – to není jen obyčejná chyba krásy. Ohrožuje a zkracuje životnost domu. Navíc, v usazeninách se udržuje vlhkost, která podporuje rezivění a pomáhá tak devastaci okapového systému.

Narovnat a vyspádovat

Při opravě žlabu, který se ohnul pod masou sněhu a při dešti z něj přes okraj vytéká voda, ho nejdříve uvolníme z plechových úchytů na hácích po celé délce, kterou budeme opravovat. Mezi dvěma neohnuté háky, napneme provázek, a získáme tak potřebnou rovinu okapu. Pak se pokusíme vrátit nosné háky do původního stavu. Na profil háku nasuneme ohýbací páku nebo trubku a mírným tlakem hák podle potřeby ohneme Tak postupně opravíme všechny poškozené háky. Podobným způsobem postupujeme i pokud dešťový žlab nemá dostatečný sklon (2 až 3 cm na 10 m délky), voda neodtéká a postupně se v něm shromažďují nečistoty. Žlab uvolníme z plechových úchytů na hácích po celé délce a ohýbat začneme od odtokové trubky.

Prověřit a nalakovat

šroubovákem nebo větším hřebíkem prověříme, zda na očištěných žlabech není část karoserie plech. Pokud najdeme bodovou korozi, která prostupuje téměř celou tloušťkou, nebo se plech na určitých místech tak snadno ohýbá, že hrozí jeho zlomení, jsou všechny pokusy o další opravu zbytečné. Celou poškozenou část okapu musíme vyměnit. Pokud je plech žlabu ještě dostatečně pevný, vyčistíme ho drátěným kartáčem a natřeme odrezovačem, základní barvou, a nakonec některým z krycích vnějších laků. Pro zjednodušení práce můžeme použít i jednorázové antikorozní nátěry, kterých je na trhu dostatek. Jsou však cenově náročnější.

Rovněž je nutné zkontrolovat těsnost spojů mezi okapovými díly. V případě, že povolil některý z letovaných spojů, protéká voda spárou a dělá škody. Nejjednodušším a spolehlivým řešením je vyplnit spáru silikonovým tmelem. Důkladně ho namačkáme do štěrbiny, zejména z vnitřní strany žlabu.

Vyměnit a neváhat

Pokud jsou již okapy v takovém stavu, že nelze opravit pouze nátěrem, doporučuje se výměna celého systému. Při ní je nejlepší sáhnout po okapech, které nerezaví a nevyžadují pravidelné lakování – například po těch z umělé hmoty nebo z pozinkované oceli.

Systémy odvodnění střech dostávají v době moderních materiálů a rostoucích požadavků na estetiku a užitné vlastnosti nový rozměr. Výběr se už dávno nekončí při pouhém pozinkovaném plechu. Jeho omezená životnost dnes už nikoho neláká a na nezbytné pravidelné natírání nemá nikdo chuť, čas a možná ani peníze. Chceme mít okapový systém krásný, barevný, stále jako nový. Bezúdržbové barevné okapové systémy jsou na našem trhu v nabídce již několik let, a přesto o jejich vlastnostech a použití mnoho lidí stále neví. Instalace je přitom velmi rychlá a jednoduchá, v systémech se využívá princip spojování nebo lepení, díky kterým odpadá pracné letování.

rozmrazování okapů 

Odvod srážek ze střech může v horských a podhorských oblastech způsobovat v zimě problémy. Okapové žlaby a svody zamrzají a vytvářejí se na nich rampouchy. Důsledkem toho bývají padající špičaté harpuny, strženy okapy, popraskané svody. Rampouch může kolemjdoucím způsobit i těžkou újmu na zdraví. Výdaje na opravy okapů, zatečení omítek a náhrada za způsobené škody jsou mnohdy vyšší, jako například náklady na rozmrazovací okap systémy. Ty se instalují především tam, kde se hromadí voda z tajícího sněhu a ledu. Většinou jde o dešťové žlaby, svody, různé úžlabí, okraje střech. Na rozehřívání se používají elektrické odporové kabely, tvořící s montážními prvky, napájením a regulací rozmrazovací systém. Volba typů, provedení a výkon jednotlivých prvků systému vychází především z rozměrů, sklonu a orientace střechy, typu střešní krytiny, způsobu odvodnění střechy a samozřejmě z klimatických podmínek, kterým jsou vystaveny. Ale to už nechme odborníkem.

Chcete prodloužit životnost své střechy?

Chcete prodloužit životnost své střechy?

Kvalitní střecha je jedním z klíčových předpokladů pro dobré bydlení. Neustále opravy střechy, kterou zatéká a jestli plesniví tak vás může stát nervy i hodně peněz. Je to skutečně drahá záležitost, a proto byste si na ní měli dát záležet. Pokud totiž budete šetřit například na materiálech, může se vám to později pořádně vymstít. Technický manažer Pavel Kaderka radí, jak na to.

1. Využijte služeb profesionálů

 Pokud se pouštíte do novostavby využijte určitě služby zkušeného profesionálního projektanta, který vaši střechu navrhne s ohledem na klimatické podmínky, potřebu sklonu střechy, povahu stavby apod. Neváhejte však požádat o pomoc odborníka i v případě rekonstrukce! V tomto případě zřejmě platí, že dobrá rada je k nezaplacení.

 Šetřit byste však neměli ani na pokrývače. Využijte profesionála, který má zkušenosti, nežádejte však od něj architektonické rady. Měli byste si také ověřit, že používá skutečně kvalitní výrobky v potřebném množství. Pokud snižuje počet předepsaných prvků ve snaze ušetřit, může tím ohrozit životnost vaší střechy.

2. Používejte kvalitní materiály

 Pokud chcete, aby vám střecha skutečně dlouho sloužila a aby s ní neměli problém ani další generace, dbejte na používání kvalitních materiálů. Neznamená to jen vybrat dobrou krytinu. Záležet byste si měli dát i na kvalitní hydroizolační fólii a všech ostatních materiálech využívaných při stavbě či rekonstrukci střechy. Hydroizolační fólie sehrává jednu z klíčových úkolů pro životnost střechy a zachování teploizolačných vlastností. Za její návrh je odpovědný projektant. 

3. Myslete na odvětrání

 Vlhkost je nežádoucím elementem i ve vaší střeše. Může totiž způsobit plesnivění izolace, rozmach nežádoucích hub apod. Při konstrukci proto třeba myslet na odvětrání, jehož úkolem je odvést vnější i vnitřní vlhkost, která se dostala do krytiny. Kromě toho vyrovnává teplotní rozdíly v konstrukci nebo odvádí nahromaděné teplo.

 V případě odvětrání je důležitá jeho správná realizace. Vzduchová mezera se vytváří mezi okapem a hřebenem pomocí kontralatě. Zde platí, že čím je vzduchová mezera větší, tím se plášť rychleji vysuší. Při různých typech krytiny bývá i různý typ odvětrání.

 

4. Každá krytina má pravidla

 Výběr tašky byste si měli skutečně dobře promyslet. Každá krytina má svá pravidla pro návrh a realizaci dobře odvětrané střechy, které jsou stanoveny v technických normách. Těmito normami a pravidly se při své práci řídí i architekti a pokrývači. Systémy odvětrání jsou při různých typech krytin rozdílné, proto je třeba dbát na specifika jednotlivých druhů tašek.

 5. Pozor na záruky

 Chcete-li mít záruku na střešní krytinu, kterou vám výrobce poskytl, dbejte na správné dodržování potřebných odvětrávacích tašek. Pokud nedodržíte podmínky záručního a technického listu, ztratíte nárok na záruku.