I v podnájmu si můžete pojistit spotřebiče

I v podnájmu si můžete pojistit spotřebiče

I vy patříte k těm, kteří stále ještě přebývají v podnájmu? Možná jste v takovém případě uvažovali nad tím, zda je možné nechat si pojistit vaše věci, které jste si s sebou do něj přinesli nebo postupně nabyly.

Dobrá zpráva zní, ano, možné to je. Na pojištění movitých věcí, jako jsou elektrické spotřebiče, notebook či kolo, není nutný ani souhlas majitele bytu. Nájemce si může uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu, která se vztahuje například na vytopení sousedů či škody na majitelova věcech jako kuchyňská linka či chladnička. 

„Pokud má klient v pronajatém bytě vlastní movité věci jako nábytek, spotřebiče, textil či kuchyňské vybavení, je nezbytné si tyto věci pojistit. Pojištění zařízení domácnosti vynahradí klientovi škody na movitých věcech způsobené živelnými riziky jako požár, výbuch, vichřice, atmosférické srážky a tak dále, „uvedla mluvčí pojišťovny Generali Česko Lucie Makalová.

Toto pojištění také klientovi poskytne náhradu za ukradené či vandalům poškozené věci, kryté jsou také škody na movitých věcech způsobené povodní a záplavou, jakož i vodou z vodovodních zařízení. 

„V případě, že nájemce realizoval na vlastní náklady stavební úpravy v nemovitosti, pojištění umožňuje pojistit si i tyto stavební součásti, tedy předměty pevně zabudované v budově jako například vodovodní baterie, dveře, malby a stěrky, podlahové krytiny, vestavěné skříně, elektronický zabezpečovací systém a podobně. Při jakýchkoliv úpravách nemovitosti však netřeba zapomenout na souhlas majitele.