Zajímavé stavební materiály – Část 2

Zajímavé stavební materiály – Část 2

V předchozí části článku jsme si řekli něco o materiálech, které umí při stavbě velmi dobře s úsporou nahradit klasický beton.

Dřevo

Tento materiál, je asi všem velmi dobře známý a možná nejeden z vás i v takové stavbě vyrůstal. Dřevnická mají své kouzlo i efekt. Dnes je využíváno dřevo zejména pro své dobré izolační vlastnosti, dlouhou životnost. Je ekologické a v správně řízených lesích je také velmi dobře obnovitelným zdrojem.

Hlína

Co je přirozenější než hlína pod nohama? Může se vám to zdát přitažené za vlasy, ale ve skutečnosti je to velmi efektní materiál, který dokáže vytvořit obydlí, konkurenčně schopné všednímu luxusu betonových staveb. Konec konců je to technologie, která se používá od vzniku civilizace a po mnoho let sloužila až dodnes. Velmi dobrým příkladem využití tohoto materiálu je projekt společnosti v Sydney, Luigi Rosselli Architects, která byla požádána, aby vytvořila bydlení pro sezónní pracovníky, kteří měli na starosti stádo dobytka v této oblasti. Hliněné domy jim zajistili příjemnou izolaci od pálivých slunečních paprsků. Kromě toho, byste možná na první pohled ani nepřišli na to, že je hlavní složkou tohoto komplexu jíl.

Konopný beton

Ani to není žádný výmysl. Konopný beton je materiál, který se vyrábí z dřevitých vláken rostlin konopí. Ty jsou vázány s vápnem tak, aby vytvořily konkrétní stavební prvky, tvary a dílce. Je to zdravé a cenově přijatelné řešení mnohých nízko energetických staveb. Bloky z tohoto materiálu jsou velmi lehké, což znamená také snížení spotřeby energie na přepravu stavebního materiálu. Kromě toho podobně jako bambus, který jsme si vzpomínali minule, je konopí také velmi rychle rostoucí, obnovitelný zdroj.

Recyklovaný plast

Namísto těžby a frézování nových komponentů, výzkumníci přišli i na to, jak pomocí plastu nahradit hlavní stavební materiál, beton. Recyklace plastů a odpadků nabírá v současné době velký význam as využitím nejmodernějších technologií se používá i při stavbě. Jedním z prvotních projektů bylo postavení vesnice z PET lahví. Na rozloze 300 tisíc metrů čtverečních se v Panamě stavěla oblast čistě z tohoto materiálu. Můžete se přesvědčit, že i takový dům je nakonec k nerozeznání od těch běžných.

Podhoubí

Šílený a futuristický design si můžete zajistit i díky myceliu. V přírodě je to shluk propletených vláken, charakteristických zejména pro houby a některé plísně. V případě, že se tento materiál upraví, stlačí do určitých forem a tvarů a nechá se delší dobu vysušit, slouží k vytvoření pevných stěn.

Ekologické myšlení bychom neměli podceňovat a na začátek by stačilo, poctivé třídění odpadu, který produkujeme.

Zajímavé stavební materiály – Část 1

Zajímavé stavební materiály – Část 1

Beton je materiál, který již po mnoho let drží naše města a země doslova pohromadě. Je to prostě všudypřítomný stavební materiál, jehož velký význam je samozřejmě nepopiratelný. No možná jste už někdy slyšeli o jeho špinavém tajemství výroby, při kterém se uvolňuje každý rok do naší atmosféry oxid uhličitý, což má samozřejmě velký vliv na změnu klimatu.

V současnosti již známe několik stavebních materiálů, které se pomalu dostávají do popředí a začínají jakoby spolupracovat s přírodou. Jsou ekologické a nabízejí alternativy k zmiňovanému betonu a mají mnohem nižší dopad na životní prostředí.

Balíková sláma

Než si začnete myslet, že jde o nějaký moderní trend v recyklaci a speciálním zpracování tohoto materiálu, musíme vás ujistit, že tomu tak není. Již v minulosti byla sláma součástí nejednoho domu a používala se na omítkách a v celkové stavbě, jako pevná složka, která spojovala tehdejší hlínu. Můžeme tedy říci, že sloužila jako síťka. Dnes se sláma jako stavební materiál přiznává. Neskrývá se za žádnou vrstvu a opravdu efektním způsobem vytváří ojedinělý design konkrétního domu. Kromě toho má výborné izolační vlastnosti kterémkoliv počasí. O tom, že je cenově maximálně dostupná nemusíme ani mluvit.

Zelená dlažba

Už samotný název vám může naznačovat, že jde o způsob, kterým se betonové podlahy, chodníky a jiné příjezdové cesty a komunikace upravují tak, aby plnily několik základních funkcí. Určitě jste si už takové úpravy v mnoha městech všimli. Je to jakási dlažba, jejíž základ je z betonu. Má konkrétní vzor, ​​který se vyplňuje speciální zeminou nebo jiným materiálem tak, aby v ní mohla růst zeleň a tráva. Hlavní výhodou je snížení spotřeby betonu a velmi dobrá absorpce dešťové vody. Je to unikátní kombinace dvou různých materiálů, které v konečném důsledku spolu efektně harmonizují.

Bambus

Bambus jako stavební materiál je stále trendy. Pro některé představuje surovinu, která se vyskytuje pouze v určitých oblastech, a proto má jakýsi lokální charakter. Používaný je již několik tisíciletí ao jeho kvalitě máme asi všichni nějaké ty informace. Co ale dělá bambus takovým slibným stavebním materiálem i pro dnešní moderní stavby, je jeho kombinace pevnosti v tahu, opravdu nízká hmotnost a rychle se rozvíjející povaha obnovitelného zdroje. Nejčastěji se používá jako rámová konstrukce budov a přístřešků. Je vhodný i jako alternativa některých částí betonu. Pro svou nízkou hmotnost se dá použít i na stavby v obzvláště těžko dostupných místech, nebo na přestavbu domu po havárii, kterou mohlo způsobit počasí. Také je cenově dostupnější, takže se těší velké oblibě ve více zemích.

Novodobých materiálů, které zažívají rozmach v oblasti stavebnictví je opravdu hodně, proto si o zbývajících, jako je recyklovaný plast, dřevo, podhoubí a konopný beton řekneme více v druhé části.

Co se skrývá pod pojmem hrubá stavba?

Co se skrývá pod pojmem hrubá stavba?

Hrubá stavba může mít několik podob, vůbec to není normou vymezena definice a hranice mezi hrubou stavbou a následnými pracemi neurčuje ani projektová dokumentace. Zjistíte to, pokud porovnáte, co stavební firmy v rámci hrubé stavby nabízejí.

K standardu hrubé stavby patří i zhotovení základové spáry a základové desky (správně podkladové desky), resp. základů. Pojem základová deska je však přeceňován a většina základů pod rodinným domem není základovou deskou v pravém smyslu slova.

Svislé a vodorovné konstrukce, které se použijí na zhotovení hrubé stavby, by měly pocházet z jednoho stavebního systému od jednoho výrobce.

U zděných domech do hrubé stavby patřily standardně základy a to, co je pod základovou deskou nebo podkladovým betonem. Její součástí jsou obvodové a vnitřní nosné stěny, stropy, nenosné příčky, střešní konstrukce. Při šikmých střechách se tam počítá i skladba střešního pláště nad rovinou krokví, tedy pojistné hydroizolace. Obvykle i zděný vnitřní komín (zavěšen, kovový ne) a železobetonové schodiště (kovové někdy, dřevěné ne). Obecně se dá říci, že hrubá stavba je postavení „surového“ domu bez estetických úprav. Do rozšířené verze hrubé stavby patří ještě instalace oken včetně parapetů a instalace vchodových dveří.

Pokud se rozhodnete pro výstavbu hrubé stavby dodavatelským způsobem, je nezbytné si ve smlouvě stanovit rozsah dodávky, obvykle v rámci nabídkového rozpočtu.

Jak probíhá realizace hrubé stavby

Nejdříve se stavba zaměří a vytyčí, pak se shrne ornice, vykopou a zabetonují se základy. Později se zhotoví betonová deska celé hrubé stavby, na kterou se položí vodorovná hydroizolace v místě budoucího obvodového zdiva, aby do zdí domu neprosakovala vlhkost ze země. Často souvisí is ochranou před radonem. Pak se na hydroizolaci založí první řadu cihel, vyzdí se obvodové zdi a osadí nadokenní překlady. Další krok je příprava k vytvoření stropu a střechy – na obvodové zdi se zhotoví věnec, který tvoří základ stropu hrubé stavby. Ten může být buď monolitický nebo se (častěji) používá montovaný systém. Pak se mohou realizovat vnitřní stěny.

Na řadu přichází nadezdívka, na kterou se později položí a uchytí pozednice a namontují krovy. Na ně se přichytí difúzní fólie a pomocí latěk vytvoří základ pod střešní krytinu. Dále se může přistoupit k izolování vodorovných a svislých stavebních konstrukcí. Po tomto kroku následuje technologická přestávka – „mráz“ stavby budované mokrou cestou. Dnes to však není zcela nezbytné, i když se to doporučuje, protože mokré procesy jsou omezené a přesné zdící bloky se spojují speciální stavební pěnou či lepidly. Posledním krokem je uzavření hrubé stavby – osazení oken, vchodových i balkónových dveří.

Poruchy během výstavby

Na všechny součásti hrubé stavby se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. Na to nesmíme zapomínat. Pokud se totiž během ní projeví poruchy na zhotoveném stavebním díle, musí je dodavatel bezplatně odstranit. Tato lhůta je obecně stanovena na dva roky, avšak ve smlouvě o zhotovení stavebního díla je možné dohodnout i prodlouženou záruční lhůtu – doporučuje se pět let.