ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost GREAT ESTATE s.r.o., IČO: 06172571 Freyova 82/27 Praha 9 Vysočany, 190 00 spisová značka C 277480 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost„). Společnost má právo zpracovat poskytnuté údaje soukromých i právnických osob za účelem poskytnutí nabídky obchodních služeb, obchodní komunikace a komunikování budoucích nabídek.

II. ZÁKONNÝ DŮVOD, ÚČEL A FORMA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich klientů, a proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme osobní údaje a zpracováváme je v souladu s platnou legislativou. Při sběru, uchování a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků.

III. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem. Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných produktů, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, informace o bonitě a důvěryhodnosti, informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, informace z internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme pro splnění vaší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování nebo od spolupracujících stran. Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných společností GREAT ESTATE s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby

IV. VAŠE PRÁVA, GDPR KONTAKT

Podpisem tohoto dokument poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti GREAT ESTATE s.r.o. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb následující rok poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě, kdy se našim klientem nestanete. Budou vaše údaje z našeho systému odstraněny. Proti našemu postupu ve věci správy vašich osobních údajů můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní osobou pověřenou ochranou osobních údajů v naší společnosti je: Jakub Jiřička, [email protected], tel.+420 228 227 183. Na tuto osobu se můžete obracet s dotazy ohledně správy vašich osobních údajů, pro přístup ke svým osobním údajům, které spravujeme, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Děkujeme za projevenou důvěru. COOLNÁJEM.CZ

“Udělejte správné rozhodnutí a zajistěte si dům na splátky bez starostí!”