fbpx
Vířivka: za pár minut v luxusním horké lázni i doma

Vířivka: za pár minut v luxusním horké lázni i doma

Unavený zimní čas s sebou často přináší nutkání někde se pohodlně usadit a relaxovat. Vzít si knížku, uvařit horký čaj, prohřát tělo zkřehlé z nepříznivého počasí. A takovou pohodu si člověk plnohodnotně užije zejména v klidu domova. Mnoho z nás bohužel vnímá jako jedinou formu relaxace velké wellness centra. Variantou, jak si příjemně odpočinout je ale i domácí vířivka. Načež utrácet peníze za wellness a orientovat se podle vymezené otevírací doby? Proč cestovat za něčím, co můžeme mít doma?

Mobilní vířivka

Mobilní vířivka se vejde do domu i bytu, využití najde také na terase či na zahradě. Stačí najít rovnou podlahu, nafouknout vířivku elektrickou pumpou a napustit vodu. Montáž vířivky a zprovoznění zvládne i jeden člověk do deseti minut. Po prvním napuštění se z ní však může těšit celá rodina. Děti se zabaví, rodiče si odpočinou, prarodiče uvolní ztuhlé klouby. A takový romantický koupel ve dvou je určitě lepši ve vířivce než v napuštěné vaně v jádru panelákového bytu.

Mobilní vířivka kombinuje výhody klasických nafukovacích bazénů a luxusních vířivek. Stejně jako vestavěné vířivky disponuje výkonnými tryskami pro masáž celého těla, ale její pořizovací cena je výrazně nižší. Vířivka jako taková pomáhá při různých zdravotních neduhů. Snižuje vysoký krevní tlak, uvolňuje namáhané svaly, rozšiřuje cévy, tlumí bolest a zmírňuje otoky. Také odbourává problémy se špatným spánkem, artritidou a cukrovkou. Eliminuje nadměrný stres a napětí. Jednoduše působí blahodárně na celé tělo a mysl. Kvalitní mobilní vířivky, profesionální přístup při prodeji a příznivé ceny poskytuje Marimex, obchod s dvacetiletou tradicí na českém trhu. Společnost charakterizuje neustálý vývoj pro maximální komfort zákazníků. Pravidelně zdokonalovány technologie přinášejí i pro letošní zimní sezónu něco navíc.

Vyberte si nové bydlení, se kterým budete spokojeni

Vyberte si nové bydlení, se kterým budete spokojeni

Najít si pěkné bydlení není v současnosti obtížné. Horší je to ale v případě získání hypotečního úvěru, bez kterého by většina Čechu nevěděla financovat vlastní bydlení.

Hypoteční úvěr pomáhá dostat se k vlastnímu bydlení. Má to však i své stinné stránky, a to zadlužení se na dlouhá desetiletí.

Pokud si chcete vybrat nové bydlení, se kterým budete spokojeni, držte se těchto pravidel.

Vyberte si lokalitu, která bude nejvíce vyhovovat všem členům rodiny

Při výběru nového bydlení zohledňujte potřeby všech členů rodiny. Lokalita, kterou vyberete, by měla vyhovovat všem členům rodiny. To znamená, že výběr lokality, kde budete bydlet, musí být blízko školy, školky, blízko dětských hřišť, musí být dostupný autobusovou dopravou atd.

Pokud jste mobilní (máte auto), můžete si dovolit i odlehlejší lokality vesnic a měst. Počítejte však s častým vůz dětí do školních a předškolních zařízení.

Pokud si vyberete lokalitu, pak si stačí prohlédnout internetové realitní portály, popřípadě webové stránky realitních kanceláří ve městě a vyfiltrovat si nabídky nemovitostí v dané lokalitě. Pak se už jen stačí ozvat danému realitnímu makléři a následně si dohodnout termín a čas prohlídky.

Nepředělané, předělané nebo holobyty?

Pokud si chcete vybrat nové bydlení, se kterým budete spokojený, kromě lokality si ujasněte, zda chcete předělávku nemovitost, starou nepředělané nemovitost, nebo upřednostníte holobyty. Pokud vás termín zvláště naléhavé, doporučujeme upřednostňovat předělané nemovitosti. Musíte se však smířit s tím, jak je daná místnost zařízená a předělaná.

Častokrát se vyplatí koupit si starou nemovitost a následně máte možnost předělat si ji podle sebe. Máte možnost se při zařizování a rekonstrukcí doslova „vyhrát“.

Pokud hledáte moderní nemovitost mezi nabízenými realitami v Praze, důkladně zvažte, zda se vám vyplatí koupit starou nemovitost a předělat si ji nebo investovat již do předělané.

Pokud si nevíte vybrat, doporučujeme koupi holobytu. Vzhledem k velká poptávka po holobyty, je malá šance, že natrefíte na lukrativní holobyt.

Proč je hromosvod na domě důležitý?

Proč je hromosvod na domě důležitý?

Není povinnost ho vlastnit, přesto se však díky němu cítíme mnohem bezpečnější. Samozřejmě, jsou případy, kdy je instalace hromosvodu nutností. Jde zejména o komerční budovy, historické či kulturní památky nebo osamocené stavby na kopcích. 

Postrpte si na kvalitním hromosvodu

 Do našeho domu blesk určitě netrefí! A najednou nastane poškození elektrických spotřebičů zapojených do zásuvek nebo i horší scénář – vypukne požár, který si agresivně ukradne nejen váš majetek, ale často i životy těch, kteří jsou v době neštěstí v domě přítomni. Kdo vlastní kvalitní hromosvod, se podobné situace obávat nemusí. Když si blesk vyhlédne právě vaši stavbu, hromosvod díky své konstrukci odvede vysoké elektrické napětí po stěně domu až dolů, kde ho uzemní. Na to je ale třeba, aby byly všechny části hromosvodu vyhotovené kvalitně (např. Uzemňovací body, desky, svorky, ochranné prvky) a aby byly na dům správně nainstalovány. Tuto práci třeba přenechat odborníkům, kteří se také postarají o servis hromosvodů na domech. Pokud máte pocit, že váš starý hromosvod již neplní svůj účel dobře, tedy je ve stádiu rozpadu a pomalu, ale jistě rezaví, je dobré popřemýšlet o jeho výměně.

Části hromosvodu

 Když vás navštíví technik ohledně návrhu hromosvodu, bude ho zajímat okolí domu, tvar a materiály použité na stavbu střechy i domu, ale například i složení půdy a zemní odpor. Sběrač hromosvodu se umisťuje na povrch budovy a chrání stavbu před přímými údery blesků. Pak je tu svod hromosvodu, který výboj nejrychlejší možnou cestou odvádí k zemi, konkrétně k uzemňovací, který ho nadobro zlikviduje, a to, aniž by se událo neštěstí. Pokud však přece jen váháte, zda si hromosvod na dům nainstalovat, dejte si vypracovat analýzu, která určí pravděpodobnost ohrožení vašeho rodinného domu bleskem.

Významná úloha hromosvodu

 Podstatou hromosvodu, aktivního (pracuje rychleji, a proto je i dražší) nebo pasivního, tzv. oddáleného, je stahovat bleskový výboj do země, čímž se docílí, aby zásah vysokého napětí naši stavbu obešel. Všude tam, kde se předpokládá čilý pohyb lidí nebo zvířat nebo na místech stojících samotě a vyvýšené, je hromosvod nutností. Pokud máte hromosvod naplánovaný v projektu stavby, nedoporučujeme šetřit na hromosvodu, protože byste se zahrávali s výsledkem kolaudace. Hromosvod na domě je důležitý i v případě, že v budově nebo její blízkosti skladujete hořlaviny. Pravidelné odborné kontroly stavu hromosvodů provádějí speciální revizní technici všude tam, kde je instalace hromosvodu nutností.

Jak snížit hrozbu padání sněhu ze střech domů?

Jak snížit hrozbu padání sněhu ze střech domů?

Případů zranění, zničených aut či polámaných střech je stále více. Pokud vám padající sníh ze střechy způsobil poranění či poškodil vaše motorové vozidlo, žádejte odškodnění. Odmítá vám majitel objektu škodu nahradit? Obraťte se na soud.

Za škodu způsobenou pádem sněhu ze střechy je zodpovědný majitel objektu. Jeho povinností je sníh odklidit, a to na vlastní náklady. Při nesplnění povinnosti může majitel objektu dostat pokutu do výše 5 000 Kč. Na střeše či sněhových detektorech proto nevyplatí šetřit. V případě, že majitel upřednostní levnější a podomácku vyrobené zábrany, může za to draze zaplatit. V případě úrazů a škod na cizím majetku se výše odškodnění může vyšplhat velmi vysoko.

Věnujte střechám pozornost

Střechám třeba v zimním období věnovat dostatečnou pozornost. „Aby se předešlo možným poruchám způsobeným extrémním sněhovým zatížením, je důležité dodržovat zásady správného návrhu a realizace střech,“ říká Miroslav Petrech, obchodní ředitel společnosti Icopal. Při návrhu je třeba přihlížet k poloze objektu, tvaru střech a celkové provozu v objektu. „Jiný je návrh střechy v horských oblastech, kde může být dovolen skluz sněhu (třeba však upravit provoz kolem objektu) a jiný je návrh v zastavěném území, kde padající sníh může ohrozit chodce a dopravu,“ říká Ing. Eduard Jařmích, předseda Cechu klempířů Česka. Předejít škodám, které může způsobit sníh, možná prostřednictvím proti sněhové ochrany. Tu podle normy ČSN 73 1901 Navrhování střech navrhuje projektant. Určit zatížení střechy sněhem lze prostřednictvím map sněhových oblastí, kde je pro každou oblast určená odpovídající hodnota zjištěná na základě dlouholetých výpočtů. Na většině území dosahuje zatížení vlivem váhy hodnoty nad 100 kg / m2 , v horských oblastech je hodnota zatížení 200 kg / m 2 . 

Šikmé střechy potřebují protisněhovou ochranu

Protisněhová ochrana je nezbytnou součástí šikmých střech. Podle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 183/2006 musí mít šikmá střecha stavby se sklonem střešních rovin strmějším než 25 ° zachytávač sesouvajícího sněhu. V současnosti existuje několik druhů sněhových zachytávačů. Osvědčily se zejména zábrany umístěné a rovnoměrně rozloženy po celém povrchu střechy. „Vhodné je kombinovat liniové sněholamy s bodovými, které tvoří protisněhové tašky a háky. Liniové zachytávače sněhu mohou v některých případech vytvářet velké návaly sněhu, které mohou přetížit lokálně krytinu a následně ji i poškodit, „říká Eduard Jařmích. Důraz je třeba klást zejména na místa s největším rizikem poškození (střešní okna, vikýře apod.). V případě, že sněholamy na střechu neumístíme může sesouvající sníh poškodit střešní prostupy, strhnout střešní žlaby či poškodit střešní krytinu u okapu. Doporučuje se také upevnění žlabů a svodů dimenzovat na hmotnost sněhu. V případě, že je střecha nesprávně konstrukčně řešena, může při velkém množství sněhu a jeho hromadění na okrajích střechy docházet i k zatékání vody do vnitřních prostor.

Pravidelná kontrola a údržba plochých střech

Ploché střechy jsou z hlediska sněhové zábrany a padání sněhu ze střechy, bezproblémové. Díky nízkému sklonu těchto střech je hrozba menší, dokonce minimální. Na druhé straně, u plochých střechách se zvyšuje zejména riziko probořením v důsledku sněhové zátěže, případně zatečení střechy při tání sněhu na jaře. „Pokud se však navrhne vhodný tvar střechy bez vysokých atik a střešních nástaveb, pak je omezená i výška sněhové vrstvy na plochých střechách. Těmito opatřeními bráníme ukládání sněhu na ploché střeše, „říká Eduard Jařmích.

Zima a sníh dokáží střechu a její skladbu pořádně prověřit. Především před a po zimním období třeba ploché střeše věnovat náležitou pozornost. Střídavým táním sněhu přes den a jeho zamrzáním v průběhu noci totiž dochází ke vzniku ledové masy. Při jejím pohybu mohou vzniknout na ploché střeše lokální poruchy, které je třeba v pravý čas odstranit a zabránit tak zatékání. V případě, že sníh přece střechu poškodí, je nutné přejít k okamžité rekonstrukci. Na opravu ploché střechy lze použít asfaltové pásy, plastové fólie a hydroizolační fólie na bázi kopolymerů, polyolefinů a asfaltů. „Vhodnými materiály na rekonstrukci plochých střech jsou modifikované asfaltové pásy s hřebenovým profilem. Jejich výhodou je možnost opracování v náročnějších klimatických podmínkách, ale i nižší spotřebou plynu a vyšší úsporou času při natavení v porovnání se standardními pásy s hladkým spodním povrchem, „říká Miroslav Petrech. Rekonstruovat plochou střechu však možná i prostřednictvím termoplastických fólií. Při kladení fólií nelze zapomínat na zásadu oddělení fólie od ostatních vrstev geotextilií a zabránění jejího styku s asfaltovými pásy či polystyrenem.

Na účinky sněhu však třeba pamatovat už před samotnou realizací střechy. Vyšší počáteční náklady na protisněhové opatření se vám v budoucnu určitě vrátí.

Bydlení podle typu Vaší osobnosti

Bydlení podle typu Vaší osobnosti

Bydlení si můžeme zařídit podle více kritérií. Interiérový design se musí přizpůsobit naší peněžence a funkčnosti, což ale neznamená, že neexistuje milion možností, jak si ho přizpůsobit. Sledujeme módní trendy, experimentujeme s doplňky nebo ctíme minimalismus. Nebo necháme projevit svou osobnost a bydlení si zařídíme podle našeho typu temperamentu.

JAKÁ JSTE OSOBNOST?

Možná si to ještě pamatujete ze školy, nebo jste o tom četli nedávno v časopise. Hippokratova dělení osobnosti na sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika. Ačkoli toto rozdělení pochází již z antiky, dodnes zůstává neuvěřitelně populární. Samozřejmě, o nikom se nedá říct s naprostou jistotou, že je jen cholerik nebo flegmatik a v každé situaci se tak bude i chovat. Ale povětšinou převažuje právě jeden temperament. Víte, jaký typ osobnosti jste vy?

JAK TO SOUVISÍ S BYDLENÍM?

Velmi jednoduše. Prostředí, ve kterém bydlíme, ovlivňuje naši osobnost a náladu, stejně jako naše osobnost vytváří nebo přetváří naše okolí. Velkou roli v interiérovém designu hraje barva a  vliv barev na náladu je nepopiratelný . Jako vhodné pro všechny se označují pastelové barvy, světlezelená, béžová nebo lososová. 

JAK NEROZRUŠÍT CHOLERIKA

Cholerik je velmi komplikovaná osobnost. Bouřlivý, náladový, impulzivní. Otevřený k lidem, ale často schopen vybuchnout pro maličkost ze sekundy na sekundu. Přestože cholerici mohou preferovat výrazné a barevné prostředí, je pro ně vhodnější jednodušší design. Bílé stěny, funkční nábytek, široké prostory a precizní geometrie – to je ideální prostředí pro jejich nestálou povahu. Červená a oranžová barva se velmi nedoporučují. Tyto barvy mohou působit dráždivě, ba dokonce vyvolávat agresivitu.

POHODA SANGVINIK

Extrovertní, bodrý, vyrovnaný typ, který každého okouzlí svým klidem a vyrovnaným pohledem na svět. Domácnost těchto lidí by měla oplývat pozitivními jasnými barvami v teplých odstínech. Červená, která na choleriky může působit dráždivě, je pro Sangvinik barvou vášně a odhodlání. Ačkoli to s ní netřeba přehánět, v kombinaci s béžovou, žlutou nebo terakotovou je pro sangvinika výbornou volbou. Místnosti by měly být prostorné, ale nemusí být jednoduché. Sangvinik ocení různé skříňky, výklenky nebo barové pulty a složité dekorace. 

FLEGMATICKÝ KLID

Pragmatičtí a nezaujatí flegmatici, jejichž jen tak něco nerozhází, potřebují známé a intuitivní prostředí. Pastelové barvy, dřevěný nábytek, jednoduché a pravidelné rozmístění nábytku a odzkoušené materiály jsou pro flegmatika výhrou. Příliš jasné barvy, neobvyklý design nebo asymetrie může flegmatika znepokojovat a bydlení mu znepříjemnit.

CITLIVÍ MELANCHOLICI

Citově založený a zranitelný melancholik potřebuje pocit jistoty a bezpečí. V domácnosti ocení útulnost a pohodlí. Rozlehlé prostory nejsou pro něj, i velké místnosti si raději rozdělí na menší úseky, aby si je jednodušší zútulnit. Rustikální zařízení s masivním dřevěným nábytkem, teplými barvami a množstvím doplňků je pro melancholika rájem na zemi. 

Alternativní střešní krytiny – 2. část

Alternativní střešní krytiny – 2. část

Dvoudílný seriál o alternativních střešních krytinách pokračuje druhou částí. Dnes se podíváme na plusy a mínusy asfaltových a plechových krytin, které se u vybraných typů domů stihli docela dobře osvědčit.   

I asfaltové, i plechové krytiny jsou známé svou nižší cenou, a to navzdory značné kvalitě, kterou oba nabízejí. Mezi stavebníky jsou však stále málo známé a určitě ještě potrvá, než se dostanou více do povědomí. No to pouze v případě, že bude akceptovaných i pár nevýhod spojených s jejich využitím.

Asfaltový šindel – jednoduché řešení za dobrou cenu

Speciální asfaltové šindele, které jsou po designové stránce úplně jinde než ostatní druhy krytin, k nám přišly ze zámoří. Jejich struktura je tvořena vnitřní skleněnou rohoží, kterou z obou stran obalují povrchové vrstvy z oxidovaného asfaltu. Na zvýšení jejich odolnosti vůči různým mechanickým poškozením se ještě využívá ochrana ve formě povrchového keramizovaného granulátu.

Plusy a mínusy:

+ Díky vynikající tvarovatelnosti se přizpůsobí všem druhům střech

+ Bez problémů dokáže odolávat vysokým mrazem i letním vedrům

+ Asfaltový šindel patří k nejlevnějším krytinám (nejen) na zdejším trhu

– montáž šindele probíhá náročnějším pokládáním na plné bednění

– bednění střechy musí být pokryty podkladovými pásy z asfaltu

– trvanlivost krytiny je jedna z nejkratších, zhruba od 15 do 50 let

Plechová krytina – široká variabilita pro každý dům

Plechové krytiny, známé také jako ocelové, jsou na trhu dostupné ve více provedeních. Ty se mohou vyrábět z pozinkovaných plechů, z titanzinku, z medu nebo z několika dalších kvalitních materiálů vhodných na zhotovení odolných střešních povrchů. Díky takové široké nabídce variant můžeme s plechovou krytinou počítat při různých typech staveb od starých až po ty moderní.

Plusy a mínusy: 

+ Plechové krytiny jsou vhodné pro střechy s nejnižším sklonem

+ Po hliníkových a asfaltových površích patří k nejlehčím

+ Každou z plechových krytin je možné položit za pár hodin

– u některých druhů oceli hrozí případný vznik koroze

– agresivněji ochranné prostředky mohou krytinu poškodit

– ne vždy se dá vyhnout klempířských zpracování střechy

 v případě těchto 2 druhů krytin je třeba zohlednit řadu faktorů, od nichž bude záviset, zda se na danou stavbu hodí a dokáží splnit kvalitativní i designové požadavky. Teprve potom je dobré upřednostnit některou z alternativ, které se dají využít při snaze o šetrnější realizaci střechy.