Pokud máte doma zahrádku nebo alespoň nějaké ovocné stromky, postřikovač bude nezbytností, která se vám určitě sejde. Používá se zejména na jaře, kdy je třeba rostliny chránit před plísněmi a různými škůdci. Obecně platí, že čím větší zahradu máte, tím větší byste měli mít i objem postřikovače. Předejdete tak neustálému doplňování nádoby, což vám zabere čas a také energii. Při koupi postřikovače třeba myslet nejen na jeho používání, ale i správné uvedení do provozu a péči v podobě čištění.

Před prvním použitím byste měli přístroj položit rovnou na zem a při demontáži jakéhokoliv dílu ho zbavit tlaku. Následně na to ho naplňte prostředkem na postřikování, a to přes otvor do čerpadla. Uzávěr pořádně zavřete tak, aby se vám v žádném případě neotevřel. Při každém jednom postřikovači dbejte na všechny bezpečnostní předpisy a také správné dávkování podle údajů, které udává výrobce. Tekutinu nezapomeňte dobře promíchat a pumpovat, dokud se v nádrži nedocílí tlak. Pak stačí vzít do ruky trubici a stlačením páky stříkat na rostliny, které to potřebují.

Nejen používat, ale i čistit …

Součástí života postřikovače je nejen jeho používání, ale i čištění. Třeba ho udělat po každém jednom použití, aby v něm nezůstaly žádné chemikálie. S čištěním začnete tak, že vypustíte tlak a následně na to vyprázdněte nádrž. Tu je třeba pečlivě vyčistit a dobře propláchnout čistou vodou. Nejlepší je udělat to vícekrát, abyste si byli jisti, že v ní nezůstaly žádné zbytky postřiku. Vodu však v žádném případě nevylévejte do kanalizace, ale zlikvidujte ji způsobem, který je napsán na obalu výrobku. Čištěním musí projít i trysky, trubice a ruční ovládací ventil.

Na důkladné umytí nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které obsahují kyseliny nebo různá rozpouštědla. Postřikovač vždy dobře vyprázdněte a skladujte na suchém míst. Nikdy ho nenechávejte tam kde mrzne a také ho třeba chránit před slunečním zářením, protože by se mohl poškodit a byli byste nuceni zakoupit nový. Tak jako všechno, i tento přístroj je určen nejen na používání, ale třeba se o něj i postarat. Platí pravidlo, že v žádném případě by ho neměli používat děti a také byste se s ním měli zdržovat od nich co nejdále.

Mohlo by dojít k narušení zdraví, což by způsobilo problémy nejen dětem, ale i zvířatům. Při postřikování se tedy ujistěte, že se ve vašem okolí nikdo nenachází a až tehdy se pusťte naplno do práce. Postřikování se však velmi nevyhýbejte, protože by vaše úroda mohla poslouží nejen vám, ale zejména škůdcům.