Tak jako na rodinném domě, i na chalupě je důležité nezapomínat na revizi okapů a žlabů. Odborníci doporučují provést jejich kontrolu alespoň dvakrát ročně, před a po zimě. Do celkové revize střechy a okapů je dobré zahrnout i kontrolu sněhových zábran, pokud jsou na střeše nainstalovány.

Okapy jsou nejvíce zanášeny padajícím listím na podzim. Po zimě v nich zase zůstává mnoho nečistot, které ze střechy spláchl tající sníh. Aby okapy plnily svou funkci, je třeba všechny nečistoty odstranit. Jinak se může snadno stát, že okap se nečistotami ucpe a voda si ze střechy začne hledat jinou cestu. Snad každému je jasné, že nekontrolovaný tok vody po fasádě – to není jen obyčejná chyba krásy. Ohrožuje a zkracuje životnost domu. Navíc, v usazeninách se udržuje vlhkost, která podporuje rezivění a pomáhá tak devastaci okapového systému.

Narovnat a vyspádovat

Při opravě žlabu, který se ohnul pod masou sněhu a při dešti z něj přes okraj vytéká voda, ho nejdříve uvolníme z plechových úchytů na hácích po celé délce, kterou budeme opravovat. Mezi dvěma neohnuté háky, napneme provázek, a získáme tak potřebnou rovinu okapu. Pak se pokusíme vrátit nosné háky do původního stavu. Na profil háku nasuneme ohýbací páku nebo trubku a mírným tlakem hák podle potřeby ohneme Tak postupně opravíme všechny poškozené háky. Podobným způsobem postupujeme i pokud dešťový žlab nemá dostatečný sklon (2 až 3 cm na 10 m délky), voda neodtéká a postupně se v něm shromažďují nečistoty. Žlab uvolníme z plechových úchytů na hácích po celé délce a ohýbat začneme od odtokové trubky.

Prověřit a nalakovat

šroubovákem nebo větším hřebíkem prověříme, zda na očištěných žlabech není část karoserie plech. Pokud najdeme bodovou korozi, která prostupuje téměř celou tloušťkou, nebo se plech na určitých místech tak snadno ohýbá, že hrozí jeho zlomení, jsou všechny pokusy o další opravu zbytečné. Celou poškozenou část okapu musíme vyměnit. Pokud je plech žlabu ještě dostatečně pevný, vyčistíme ho drátěným kartáčem a natřeme odrezovačem, základní barvou, a nakonec některým z krycích vnějších laků. Pro zjednodušení práce můžeme použít i jednorázové antikorozní nátěry, kterých je na trhu dostatek. Jsou však cenově náročnější.

Rovněž je nutné zkontrolovat těsnost spojů mezi okapovými díly. V případě, že povolil některý z letovaných spojů, protéká voda spárou a dělá škody. Nejjednodušším a spolehlivým řešením je vyplnit spáru silikonovým tmelem. Důkladně ho namačkáme do štěrbiny, zejména z vnitřní strany žlabu.

Vyměnit a neváhat

Pokud jsou již okapy v takovém stavu, že nelze opravit pouze nátěrem, doporučuje se výměna celého systému. Při ní je nejlepší sáhnout po okapech, které nerezaví a nevyžadují pravidelné lakování – například po těch z umělé hmoty nebo z pozinkované oceli.

Systémy odvodnění střech dostávají v době moderních materiálů a rostoucích požadavků na estetiku a užitné vlastnosti nový rozměr. Výběr se už dávno nekončí při pouhém pozinkovaném plechu. Jeho omezená životnost dnes už nikoho neláká a na nezbytné pravidelné natírání nemá nikdo chuť, čas a možná ani peníze. Chceme mít okapový systém krásný, barevný, stále jako nový. Bezúdržbové barevné okapové systémy jsou na našem trhu v nabídce již několik let, a přesto o jejich vlastnostech a použití mnoho lidí stále neví. Instalace je přitom velmi rychlá a jednoduchá, v systémech se využívá princip spojování nebo lepení, díky kterým odpadá pracné letování.

rozmrazování okapů 

Odvod srážek ze střech může v horských a podhorských oblastech způsobovat v zimě problémy. Okapové žlaby a svody zamrzají a vytvářejí se na nich rampouchy. Důsledkem toho bývají padající špičaté harpuny, strženy okapy, popraskané svody. Rampouch může kolemjdoucím způsobit i těžkou újmu na zdraví. Výdaje na opravy okapů, zatečení omítek a náhrada za způsobené škody jsou mnohdy vyšší, jako například náklady na rozmrazovací okap systémy. Ty se instalují především tam, kde se hromadí voda z tajícího sněhu a ledu. Většinou jde o dešťové žlaby, svody, různé úžlabí, okraje střech. Na rozehřívání se používají elektrické odporové kabely, tvořící s montážními prvky, napájením a regulací rozmrazovací systém. Volba typů, provedení a výkon jednotlivých prvků systému vychází především z rozměrů, sklonu a orientace střechy, typu střešní krytiny, způsobu odvodnění střechy a samozřejmě z klimatických podmínek, kterým jsou vystaveny. Ale to už nechme odborníkem.