fbpx

Dřevo je ve většině staveb „doma“ – uplatnění najde nejen při konstrukcích krovů, v oknech, schodech či v obložení, ale často z něj máme i kompletní dřevostavbu. S oblibou jej používáme i v případě zahradních prvků (pergoly, ploty, terasy, lavičky, dětské prolézačky, houpačky apod.).

V příznivých podmínkách nám dřevo může sloužit dlouhou dobu, musíme jej však chránit před působením škůdců konstrukční ohranit. Tam, kde není možná taková ochrana, je vhodné přistoupit k preventivní chemické ochraně.

Ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Strnadelem, Ph.D., tedy s odborníkem na chemickou ochranu dřeva proti biologickým škůdcům a s výzkumným pracovníkem společnosti Biochemie Česka, která na náš trh dodává přípravky značky BOCHEMIT určené k ošetření dřeva proti biotickým škůdcům, jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy týkající se chemické ochrany dřeva.

Dřevo je přírodní materiál. Neošetřené dřevo časem podléhá zkáze, nejčasnější ho napadá dřevokazný hmyz. Dalším významným nebezpečím jsou pro něj dřevokazné houby a plísně. Ty se objevují převážně tam, kde je dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti. Nejvíce ohrožené je dřevo, které je zabudované v exteriéru nebo je dokonce v přímém kontaktu s půdou či vodou. Pokud je dřevo ošetřeno přípravky BOCHEMIT určenými na preventivní ochranu dřeva, vydrží déle zdravé a výrazně se prodlouží jeho životnost.

Nestačí přirozená odolnost dřeva proti škůdcům?

Odolnost běžně používaných dřevin (smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk) proti dřevokazným houbám není vysoká, jedině dub je klasifikován jako trvanlivý, ostatní dřeviny jsou středně nebo slabě trvanlivé. Proto je třeba chránit dřevo před dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem tak, aby pro ně ani nevznikly vhodné podmínky k napadení, zejména vlhkost a teplota.

Nestačí ochrana lakem nebo barvou na dřevo?

Běžný krycí lak nebo barva sama o sobě neochrání dřevo před napadením většiny druhů dřevokazného hmyzu. V důsledku teplotních výkyvů dochází k rozpínání a smršťování dřeva, přičemž v krycím nátěru vznikají prasklinky. Pokud jsou praskliny větší, dřevo bez impregnace je více vystavena nebezpečí a hrozí mu napadení biotickými škůdci, které mohou do něj pronikat přes praskliny.

Které dřevěné prvky rozhodne doporučujete chránit proti dřevokaznému hmyzu a houbám?

Chemickou ochranu pro zvýšení trvanlivosti dřeva je vhodné použít tehdy, pokud jsou dřevěné prvky nosné, těžko nahraditelné nebo opravitelné. Riziko představují jednak chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a jednak vodorovné plochy konstrukce, odkud zateklá voda těžko odtéká. V případě vystavení dřeva povětrnostním podmínkám (např. Přímý déšť) je riziko napadení ještě větší z důvodu stále zvýšené vlhkosti.

Je impregnace drahá?

Rozhodně není. Představme si modelovou situaci, kdy stavíme dům s půdorysem 15 x 10 mv hodnotě 100-tis. Kč. Jen střechu použijeme 8 m 3 střešního řeziva, což nás bude stát zhruba 1,5-tis. eur. Pokud si přímo na pile nakoupíme už profesionální impregnované řezivo, připlatíme si zhruba 192 tisíc. Kč. Rozdíl 192 tisíc Kč (0,16% z hodnoty domu) za klidný spánek rozhodně stojí!