fbpx

Pohráváte se s myšlenkou, že si zahradu zkrášlíte osvěžujícím a oku lahodícím bazénem? Nabízíme pár praktických rad, které vám možná usnadní rozhodování při hledání toho pravého.

Podobně jako terasa, pergola či dlážděná plocha, i bazén je výrazný technický prvek, který zásadně ovlivní vzhled zahrady. Na rozdíl od ostatních součástí okolí domu má však velmi omezené možnosti individuálního ztvárnění – nadzemní bazény se prosazují jedinou barvou – modrou, která se svou pronikavostí jen velmi těžko vyrovnává s přírodním prostředím zahrady, zapuštěné bazény si zase často kupujeme se zastřešením, které změní proporce zahrady.

Ani rostliny vám při integraci bazénu do zahrady velmi nepomohou – cílem je totiž maximálně oslnění vodní plochy a její čistota, takže přítomnost zeleně je nežádoucí. Navíc bazén hned po instalaci stárne a chátrá, zatímco zahrada, čím je starší, tím je krásnější. Bazén však do zahrady patří a důležitým krokem při rozhodování o jeho výstavbě je nejen velikost, ale i poloha, případně zakrytí a také jeho konečný vzhled a ztvárnění bezprostředního okolí.

Vhodné místo na bazén

Aby se voda v bazénu co nejrychleji ohřála, vybírejte celodenní sluneční a závětrné místo. Z tohoto vychází nejlépe na jeho umístění obytná terasa nebo místo blízko domu. Toto místo má však i svá proti. Jakmile skončí sezóna, bazén začnete vnímat jako překážku, která brání výhledu do zahrady a dívat se na modrou plochu vám asi uspokojení nepřinese. Z celoročního efektu je proto lepší najít bazénu místo vzdálenější od domu či terasy, kde nebude mimo sezónu nikomu na obtíž. Řiďte se při tom velikostí pozemku, umístěním domu a orientací na světové strany. Bazén na severní či východní straně je promarněná investice, ideální orientace domu i většiny pozemku je na jih a západ. V blízkosti bazénu by neměly být stromy a vyšší keře, ani elektrické vedení. Vyhněte se i místům se špatným přirozeným odváděním vody. Rovněž místům, kde je podkladem navážka a kde jsou podzemní prostory, například zásobníky vody, septiky nebo kanály.

Jaký typ bazénu

Můžete si vybírat mezi zapuštěnými a nadzemními bazény. Zapuštěné bazény představují finančně náročnější investici. Vstupní náklady se vám však vrátí v podobě dlouhé životnosti bazénu. Zapuštěné bazény se na rozdíl od nadzemních staví na mnoho let, proto je výběr typu, tvaru, velikosti i místa, kde se postaví, opravdu důležitý. Pokud máte k dispozici méně místa i peněz, zvažte nadzemní bazén. A i jeho konstrukci podle toho, zda ho chcete na zimu vypustit a schovat, nebo ne. Nejlevnější je nafukovací, odolnější je fóliový s pevnou konstrukcí z plastu nebo kovu. Na celoroční umístění jsou primárně určeny bazény z tvrdého plastu, které se aplikují nejen na povrch, ale také do země, a to díky své propracované konstrukci. Hezčí je druhá varianta, ve kterém musíte počítat s vykopáním jámy. Ta musí být alespoň o 50 cm větší, než je rozměr bazénu. Betonová deska není podmínka. Informujte se však na to u prodejce. Někdy postačí dobře usazen terén, na který se položí měkká geotextilie.

Kromě toho musíte počítat i s umístěním potřebných technologických zařízení – filtrace, často ve spojení se solárním ohřevem nebo tepelným čerpadlem. Zařízení musí být chráněné, nejlépe přístřeškem vzdáleným od bazénu minimálně 3,5 metru. Nezapomeňte na přívod elektřiny a samostatné jištění. S výkopem jámy se provádí i výkop na šachtu, její situování podmiňuje i případné plánování protiproudu či kolejiště zastřešení. Po výkopu jámy následují práce na její odvodnění. Srážková ani spodní voda nesmí dosáhnout nejnižší niveletu základové desky. Pokud třeba základovou desku, její tloušťka je minimálně 15 až 20 cm z betonu, armovaná kari rohožemi. Před samotným sázením vany bazénu třeba izolovat dno a boční stěny polystyrénovými deskami. Boční stěny se zajistí betonováním nebo obezděním. Betonuje se po vrstvách se suchou směsí. Bazén zpevněný vnitřní výztuží se postupně napouští vodou. Na obsypání obetonování bazénu je nejlepší použít kamennou drť nebo štěrk a zhutnit jejich. Pak se již můžete pustit do finální úpravy terénu a okolí bazénu.