Máte dobrých sousedů nebo soustavně posloucháte křik, bouchání, hlasitou hudbu, vidíte nepořádek všude kolem, a když se setkáte nevíte si přijít na jméno? Sousedské soužití může významným způsobem ovlivnit náš život i naše zdraví. Mluví o tom nová studie vědců z Fakulty psychologie na Univerzitě v Michiganu.

 Jak výzkum probíhal?

Celý výzkum probíhal od roku 2006. Odborníci zjistili, že prostředí, ve kterém člověk žije může mít negativní nebo pozitivní vliv na srdce člověka. Výzkumníci sledovali kardiovaskulární stav 5 276 dospělých Američanů ve věku nad 50 let, kteří nikdy předtím neměli srdeční problémy.

 Na začátku výzkumu požádali svých respondentů, aby ohodnotili kvalitu svého sousedského života na stupnici od 1 do 7. Brali přitom v úvahu, zda se cítí být součástí sousedství komunity, zda si myslí, že by jim sousedé pomohli v případě potřeby, zda jsou důvěryhodní a přátelští.

 Výzkumníci při studii brali v úvahu i další faktory, jako věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, duševní zdraví, životní styl, finanční situaci, hmotnost, zdravotní problémy jako cukrovka nebo vysoký krevní tlak. I po zohlednění všech těchto faktorů, dospěli ke stejným výsledkům, a sice, že dobré vztahy znamenají i lepší zdraví.

 Na druhé straně však vědci uvádějí, že nebyla zohledněna genetická predispozice jednotlivců.

Dobré sousedské vztahy, méně infarktů

 Dobré sousedské vztahy a sociální podpora okolí přispívají k lepšímu zdraví, a to platí zvláště pro starší lidi, kteří jsou náchylnější na některá onemocnění. Na základě získaných poznatků dospěli k závěru, že dobré vztahy se sousedy, mohou snížit riziko infarktu. Každý jeden bod na stupnici přitom činil o 17% nižší riziko infarktu.

 Podle autorů studie, kterou vedl Eric Kim, může přispět sousedství soudržnost a důvěra i k vyšší fyzické aktivitě, jako jsou například společné procházky, které mohou fungovat jako prevence proti některým chorobám. Nezanedbatelným faktorem je i stres, který nám mohou zlí sousedé a vztahy s nimi způsobovat, a tím výrazně ovlivnit naše zdraví.

 Proto, pokud máte dobrých sousedů, važte si to a udržujte si jimi přátelské kontakty. Ty jsou totiž někdy, stejně jako zdraví, k nezaplacení.